دانلود تحقیق تاريخچه تصفيه آب


در حال بارگذاری
4 ژوئن 2019
word قابل ویرایش
140 کیلوبایت
11 صفحه
۱۵۷۰۰ تومان
خرید

تصفيه آب براي مصرف بشر داراي سابقه‌اي بسيار طولاني و قديمي است. بيکر Baker به منابعي اشاره مي‌کند که بر طبق آن، تاريخ تصفيه آب به دو هزار سال پيش از ميلاد مي‌رسد.

 

تصفيه آب براي مصرف بشر داراي سابقه‌اي بسيار طولاني و قديمي است. بيکر Baker به منابعي اشاره مي‌کند که بر طبق آن، تاريخ تصفيه آب به دو هزار سال پيش از ميلاد مي‌رسد.

اين مراحل تصفيه‌اي شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشاميدني مي‌شده است. سيفون‌هاي فتيله‌اي که آب را از ظرفي به ظرف ديگر منتقل مي‌نمايند، ناخالصي‌هاي معلق در فرايند را مي‌گيرند. اين عمليات در نقاشي‌هاي مصريان قرن ۱۳ قبل از ميلاد مسيح نشان داده شده است. در کتاب‌هاي روميان و يونانيان نيز به اين امر اشاره شده است. اين حقيقت که عمليات تصفيه آب در اسناد پزشکي زمان‌هاي قديم ديده مي‌شود بيان‌گر آن است که بين پاکيزگي آب و سلامتي بشر ارتباطي مشاهده شده است. بقراط که پدر پزشکي جديد شمرده مي‌شود مي‌گويد: هرکس که مي‌خواهد به نحوي شايسته در پزشکي به بررسي و تحقيق بپردازد بايد آب مورد مصرف ساکنين يک ناحيه را مورد توجه قرار دهد زيرا آب در سلامت انسان‌ها بسيار نقش دارد.

وسائل اوليه تصفيه آب در منازل افراد مورد استفاده قرار مي‌گرفت و تا حدود سده نخست ميلادي هيچ نشانه‌اي دال بر وجود عمليات تصفيه‌اي بر روي آب مصرفي جامعه وجود نداشت. برخي از آبراه‌هاي روميان به حوضچه‌هائي متصل مي‌شد که در آنها عمل ته‌نشيني آب صورت مي‌گرفت و مجهز به کانال آبگير شني بود. اين آبراه‌ها داراي تعدادي شير بودند که براي مصرف عمومي توسط مردم مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. در شهر ونيز که بر روي جزيره‌اي بدون منبع آب شيرين قرار گرفته است، آب حاصل از بارندگي از طريق حياط‌ها و بام‌ها که متصل به آب‌انبارهاي بزرگ بودند سرازير مي‌شد و در مسير حرکت خود از فيلترهاي شني عبور مي‌کرد.

اولين نوع از اين آب‌انبارها در حدود ۵ قرن پس از ميلاد مسيح براي تهيه آب جهت مصارف خصوصي و عمومي ساخته شد. اين آب‌انبارها حدود ۱۳ قرن مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.

عمليات تصفيه‌ آب در قرون وسطي دچار رکورد گرديد و مجدداً در قرن ۱۸ مورد توجه قرار گرفت. در فرانسه و انگلستان امتيازاتي انحصاري براي وسائل صاف کردن صادر گرديد. درست مثل زمان‌هاي قديم اين وسائل براي مصارف شخصي خانگي، انستيتوها و يا کشتي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در آغاز سده ۱۹ ميلادي تصفيه مناقع آب براي مصرف عموم در مقياس بزرگ آغاز گرديد. شهر بيزلي در اسکاتلند به‌عنوان اولين شهري که آب مصرفي آن مورد تصفيه قرار گرفت شهرت دارد.

سيستم تصفيه آب متشکل از عمليات ته‌نشين‌سازي بود که متعاقب آن فيلتراسيون انجام مي‌شد. اين سيستم تصفيه در سال ۱۸۰۴ آغاز به کار کرد. به تدريج در اروپا استفاده از اين سيستم متداول گرديد و در پايان قرن ۱۹ بيشتر منابع عمده آب شهري فيلتر مي‌شد. اين فيلترها از نوع ماسه‌اي کند بودند.

توسعه عمليات تصفيه‌ آب در آمريکا پس از اروپا صورت گرفت. اولين تلاش براي فيلتراسيون در شهر ريچموند ايالت ويرجينيا در سال ۱۹۳۲ انجام گرفت ولي پروژه منجر به شکست گرديد و چندين سال طول کشيد تا تلاش مجددي براي انجام آن صورت پذيرد. پس از جنگ‌هاي داخلي تلاش‌هاي ديگري انجام شد تا از الگوي فيلتراسيون اروپائي پيروي شود اما تعداد کمي از آنها با موفقيت همراه بود. به‌طور مسلم ماهيت ذرات جامد معلق در رودخانه‌هاي اروپا تفاوت داشت و فرايند کند فيلتراسيون ماسه‌اي نمي‌توانست به خوبي مؤثر باشد. توسعه فيلترهاي شني تند که به‌صورت هيدورليکي تميز مي‌شد رد اواخر قرن ۱۹ منجر به کارائي بيشتر فرايند تصفيه آب گرديد، و با پايان اين قرن کاربرد آن در مقياس وسيع انجام مي‌شد.

در خلال دو ثلث آخر قرن ۱۹ فيلتراسيون براي بهبود کيفيت ظاهري آب آشاميدني مورد استفاده قرار مي‌گرفت.

تصفيه آب براي مصرف بشر داراي سابقه‌اي بسيار طولاني و قديمي است. بيکر Baker به منابعي اشاره مي‌کند که بر طبق آن، تاريخ تصفيه آب به دو هزار سال پيش از ميلاد مي‌رسد.

 

تصفيه آب براي مصرف بشر داراي سابقه‌اي بسيار طولاني و قديمي است. بيکر Baker به منابعي اشاره مي‌کند که بر طبق آن، تاريخ تصفيه آب به دو هزار سال پيش از ميلاد مي‌رسد.

اين مراحل تصفيه‌اي شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشاميدني مي‌شده است. سيفون‌هاي فتيله‌اي که آب را از ظرفي به ظرف ديگر منتقل مي‌نمايند، ناخالصي‌هاي معلق در فرايند را مي‌گيرند. اين عمليات در نقاشي‌هاي مصريان قرن ۱۳ قبل از ميلاد مسيح نشان داده شده است. در کتاب‌هاي روميان و يونانيان نيز به اين امر اشاره شده است. اين حقيقت که عمليات تصفيه آب در اسناد پزشکي زمان‌هاي قديم ديده مي‌شود بيان‌گر آن است که بين پاکيزگي آب و سلامتي بشر ارتباطي مشاهده شده است. بقراط که پدر پزشکي جديد شمرده مي‌شود مي‌گويد: هرکس که مي‌خواهد به نحوي شايسته در پزشکي به بررسي و تحقيق بپردازد بايد آب مورد مصرف ساکنين يک ناحيه را مورد توجه قرار دهد زيرا آب در سلامت انسان‌ها بسيار نقش دارد.

وسائل اوليه تصفيه آب در منازل افراد مورد استفاده قرار مي‌گرفت و تا حدود سده نخست ميلادي هيچ نشانه‌اي دال بر وجود عمليات تصفيه‌اي بر روي آب مصرفي جامعه وجود نداشت. برخي از آبراه‌هاي روميان به حوضچه‌هائي متصل مي‌شد که در آنها عمل ته‌نشيني آب صورت مي‌گرفت و مجهز به کانال آبگير شني بود. اين آبراه‌ها داراي تعدادي شير بودند که براي مصرف عمومي توسط مردم مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. در شهر ونيز که بر روي جزيره‌اي بدون منبع آب شيرين قرار گرفته است، آب حاصل از بارندگي از طريق حياط‌ها و بام‌ها که متصل به آب‌انبارهاي بزرگ بودند سرازير مي‌شد و در مسير حرکت خود از فيلترهاي شني عبور مي‌کرد.

اولين نوع از اين آب‌انبارها در حدود ۵ قرن پس از ميلاد مسيح براي تهيه آب جهت مصارف خصوصي و عمومي ساخته شد. اين آب‌انبارها حدود ۱۳ قرن مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.

عمليات تصفيه‌ آب در قرون وسطي دچار رکورد گرديد و مجدداً در قرن ۱۸ مورد توجه قرار گرفت. در فرانسه و انگلستان امتيازاتي انحصاري براي وسائل صاف کردن صادر گرديد. درست مثل زمان‌هاي قديم اين وسائل براي مصارف شخصي خانگي، انستيتوها و يا کشتي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در آغاز سده ۱۹ ميلادي تصفيه مناقع آب براي مصرف عموم در مقياس بزرگ آغاز گرديد. شهر بيزلي در اسکاتلند به‌عنوان اولين شهري که آب مصرفي آن مورد تصفيه قرار گرفت شهرت دارد.

سيستم تصفيه آب متشکل از عمليات ته‌نشين‌سازي بود که متعاقب آن فيلتراسيون انجام مي‌شد. اين سيستم تصفيه در سال ۱۸۰۴ آغاز به کار کرد. به تدريج در اروپا استفاده از اين سيستم متداول گرديد و در پايان قرن ۱۹ بيشتر منابع عمده آب شهري فيلتر مي‌شد. اين فيلترها از نوع ماسه‌اي کند بودند.

توسعه عمليات تصفيه‌ آب در آمريکا پس از اروپا صورت گرفت. اولين تلاش براي فيلتراسيون در شهر ريچموند ايالت ويرجينيا در سال ۱۹۳۲ انجام گرفت ولي پروژه منجر به شکست گرديد و چندين سال طول کشيد تا تلاش مجددي براي انجام آن صورت پذيرد. پس از جنگ‌هاي داخلي تلاش‌هاي ديگري انجام شد تا از الگوي فيلتراسيون اروپائي پيروي شود اما تعداد کمي از آنها با موفقيت همراه بود. به‌طور مسلم ماهيت ذرات جامد معلق در رودخانه‌هاي اروپا تفاوت داشت و فرايند کند فيلتراسيون ماسه‌اي نمي‌توانست به خوبي مؤثر باشد. توسعه فيلترهاي شني تند که به‌صورت هيدورليکي تميز مي‌شد رد اواخر قرن ۱۹ منجر به کارائي بيشتر فرايند تصفيه آب گرديد، و با پايان اين قرن کاربرد آن در مقياس وسيع انجام مي‌شد.

در خلال دو ثلث آخر قرن ۱۹ فيلتراسيون براي بهبود کيفيت ظاهري آب آشاميدني مورد استفاده قرار مي‌گرفت.

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی تحقیق  تصفیه آب بوده اند . جهت دریافت کل ان در ۱۱ صفحه ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.