دانلود تحقیق شناسایی تحقیق


در حال بارگذاری
26 می 2021
نوع فایل : word (قابل ویرایش)
حجم فایل : 1 مگابایت
تعداد صفحات : 14صفحه
۸۰۰۰ تومان
خرید
روش شناسايي تحقيق

۱-۴ كليات روش تحقيق :

دراين فصل جهت ديدگاهها وفرضيات تدوي شده براساس آن ديدگاهها ، ابتدا به تعريف ومشخص كردن روش تحقيق ، سپس به تعريف نظري وعملي

وتجزيه وتحليل داده ها مي پردازيم .

۲-۴ روش تحقيق

روش تحقيق دراين پژوهش از نوع توصيفي است . از ويژگيهاي روش توصيفي اتكاء نمودن به كل جامعه مورد مطالعه وانتخاب نمونه است ، نوع تحليل دراين نوع پيمايش

الف : اين قسمت سؤالهايي رادر برمي گيرد كه براي سنجش متغيرهاي مستقل بكاررفته است .

ب : سؤالاتي كه ميزان رضايتمندي كاركنان را از مقررات وضوابط مربوط به انتخاب مديران ومعاوناني مي سنجد . اين سؤالات بصورت طيف ليكرت ارائه مي شوند ، طيف ليكرت مجموعه اي ازسئوالات درباره يك پديده اجتماعي

 • متوسطه وپيش دانشگاهي
 • قوانين وضوابط مربوط به عزل ونصب مديران سطوح بالاي اداري است كه ازمعاونين اداره ، رياست اداره ، معاونين مديركل و…. را شامل مي شود . بخاطر اينكه متغير وابسته دراين تحقيق يك متغير فاصله است ، درسطح فاصله اي اندازه گيري شده اند .

ب : متغيرهاي مستقل :

 • جنس : منظور از جنس زن يا مرد بودن است ، سطح سنجش آن اسمي است .
 • سنوات مدت : منظور سالهايي است كه كاركنان درسازمان آموزش وپرورش به كار اشتغال داشته اند ، سطح سنجش آن فاصله اي است .
 • علوم انساني ، علوم پايه وساير به تحصيل اشتغال داشته اند وسطح سنجش آن اسمي است .
 • رشته شغلي : منظور اين است كه كاركنان مورد مطالعه دركداميك ازرشته هاي اداري يا آموزش به كاراشتغال دارند ، سطح سنجش آن اسمي است .حجم مورد نظر را ازهرمقطع انتخاب نموديم .

  ۸-۴ روش استخراج وتجزيه وتحليل داده ها :

  پس ازجمع آوري اطلاعات ازطريق پرسشنامه وكدگذاري آنهادرجدول مادربا استفاده ازنرم افزارspss داده ها رامورد تجزيه وتحليل قرارداديم .

  فصل پنجم

  تجزيه وتحليل يافته ها

  ۱-۵ تجزيه وتحليل يافته ها :

  دراين فصل داده ها درسطح آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد بررسي قرارمي گيرند ، درابتدا به بررسي داده ها باتوجه به آمارتوصيفي پرداخته فراواني نسبي وفراواني تجمعي هركدام ازمتغيرها نشان داده شده است . دراين قسمت ابتدا به توصيف متغيرهاي مستقل وبعداً متغيروابسته(ميزان رضايتمندي ازقوانين ومقررات مربوط به عزل ونصب مديران ومعاونان) مي –پردازيم ، كه ميزان رضايتمندي خود درچهار سطح (رضايتمندي از قوانيندراين فصل جهت ديدگاهها وفرضيات تدوي شده براساس آن ديدگاهها ، ابتدا به تعريف ومشخص كردن روش تحقيق ، سپس به تعريف نظري وعملي متغيرها وبعداً به تكنيك جمع آوري داده ها وتعريف جامعه آماري پرداخته ورروش نمونه گيري وچگونگي انتخاب حجم نمونه را توضيح مي دهيم ، به مراحل ساختن طيف اشاره مي كنيم ودرنهايت به توضيح روش استخراج وتجزيه وتحليل داده ها مي پردازيم .

  ۲-۴ روش تحقيق

  روش تحقيق دراين پژوهش از نوع توصيفي است . از ويژگيهاي روش توصيفي اتكاء نمودن به كل جامعه مورد مطالعه وانتخاب نمونه است ، نوع تحليل دراين نوع پيمايش ، پيمايش تحليلي است كه براي بدست آوردن با ارائه جداول توصيفي يك متغيره سعي مي شود كه تصويري كامل ازجامعه اماري مورد مطالعه نشان داده مي شود . درجداول فوق ميزان فراواني ، فراواني نسبي وفراواني تجمعي هركدام ازمتغيرها نشان داده شده است . دراين قسمت ابتدا به توصيف متغيرهاي مستقل وبعداً متغيروابسته(ميزان رضايتمندي ازقوانين ومقررات مربوط به عزل ونصب مديران ومعاونان) مي –پردازيم ، كه ميزان رضايتمندي خود درچهار سطح (رضايتمندي از قوانين ……………….

 

 

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی تحقیق  بوده اند . جهت دریافت کل ان  در۱۴ صقحه  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
 •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.