دانلود تحقیق شکافهای فرهنگی و تمدنی در ایران


در حال بارگذاری
25 آوریل 2021
نوع فایل : word (قابل ویرایش)
حجم فایل : 1 مگابایت
تعداد صفحات : 24صفحه
92 بازدید
۱۴۰۰۰ تومان
خرید

فهم‌ عام‌ بطور معمول‌ قبول‌ مي‌كند كه‌ بين‌ امر سياسي‌ و امر فرهنگي‌ رابطه‌يي‌ وجود دارد. برهمين‌ اساس‌ شكل‌ زندگي‌ سياسي‌، اعم‌ از دخالت‌ در زندگي‌ هر روزه‌ و عملي‌ و رويدادهاي‌ سياسي‌ تا نوشتن‌ درباره‌ آن‌، آشكارا با انواع‌ گفتمان‌هاي‌ فرهنگي‌ همراه‌ مي‌شود. چراكه‌ گفتمان‌هاي‌ سياسي‌ خود شكلي‌ از گفتمان‌هاي‌ فرهنگي‌ است‌ و نمي‌تواند از اين‌ حلقه‌هاي‌ ارتباطي‌ بگريزد. حتي‌ در برهه‌هايي‌ كه‌ بيان‌ سياسي‌ شكل‌ غالب‌ پيدا مي‌كند )مثلاص در آستانه‌ نپذيرفتند. براي‌ اينكه‌ اين‌ رفراندوم‌ انجام‌ شود، ماه‌ها بحث‌ جدي‌ فرهنگ‌ درگرفت‌ و درباره‌ اساسي‌ترين‌ نكاتي‌ كه‌ از همراهي‌ كشورها با هم‌ به‌ سوي‌ يك‌ اروپاي‌ متحد پديد آمده‌ بود اظهار نظر شد. سواي‌ از نتيجه‌ انتخابات‌، مجموعه‌ بحث‌هاي‌ انجام‌ شده‌، سبب‌ بازنگري‌ در همه‌ نكته‌ها و سرفصل‌هاي‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ در فرانسه‌ شد. در جريان‌ اين‌ رفراندوم‌، احزابي‌ كه‌ ريشه‌ در جامعه‌ مدني‌ داشته‌ و بارها در دگرگون‌ كردن‌ شكل‌ زندگي‌ مردم‌ نقش‌ آفريني‌ كرده‌ حتي‌ احزاب‌ خيلي‌ افراطي‌ راست‌ هم‌ با پذيرش‌ اين‌ پارادايم‌ دموكراتيك‌ وارد بازي‌ شدند و در اين‌ شرايط‌، اگر كسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ناظر بي‌طرف‌ اين‌ رفراندوم‌ را نگاه‌ مي‌كرد متوجه‌ مي‌شد كه‌ تنها با يك‌ زندگي‌ سياسي‌ پيشرفته‌ كه‌ محصول‌ دويست‌ سال‌ تجربه‌ و مبارزه‌ است‌، چنين‌ امري‌ قابل‌ تحقق‌ است‌.
بنابراين‌ مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ در سايه‌ ارتباط‌ گفتمان‌هاي‌ فرهنگي‌ با يكديگر و با گفتمان‌ سياسي‌ است‌ كه‌ يك‌ ملت‌ پيشرفته‌، تصميمي‌ سياسي‌ فرهنگي‌ مي‌گيرد كه‌ هم‌ براي‌ خود و هم‌ براي‌ اروپا موؤر است‌.
در همين‌ حال‌، وقتي‌ رفراندوم‌ فرانسه‌ را، با انتخابات‌ ايران‌ مقايسه‌ مي‌كنيم‌، متوجه‌ مي‌شويم‌ كه‌ در اينجا، اين‌ ناممكن‌ بودن‌ ارتباط‌ گفتمان‌هاي‌ فرهنگي‌ متنوع‌ با گفتمان‌ سياسي‌ است‌ كه‌ ما را دچار مشكل‌

اين‌ كلمه‌ در هر دو زبان‌ هم‌ در طول‌ يك‌ قرن‌ به‌ معناي‌ كشت‌ و زرع‌ و پرورش‌ به‌ كار رفت‌. تا اينكه‌ توماس‌ هابز، در كتاب‌ «لوياتان‌» از آن‌ يك‌ معناي‌ اجتماعي‌ استنباط‌ كرد و گفت‌ فرهنگ‌ عبارت‌ از كشت‌ دادن‌ اذهان‌ آدم‌ها و چگونگي‌ پيش‌ بردن‌ فكر آنها و در نهايت‌ بالغ‌ كردنشان‌ است‌.
اين‌ بحث‌ در طول‌ يك‌ قرن‌ بعد در ادبيات‌ انگليس‌ مورد استفاده‌ واقع‌ شد تا آنكه‌ معناي‌ ديگري‌ از اين‌ كلمه‌ ساخته‌ شد.
در دوران‌ روشنگري‌
اصلاح‌طلب‌. در نتيجه‌ در هر برهه‌يي‌ معناهايي‌ مي‌سازد كه‌ با معناهاي‌ گذشته‌اش‌ تفاوت‌ مي‌كند.
براي‌ مثال‌ آدم‌هايي‌ را مي‌بينيم‌ كه‌ پيشرفتگي‌ فكر سياسي‌ آنها به‌ معناي‌ پيشرفتگي‌ فكر جنسيتي‌شان‌ نيست‌. اين‌ آدم‌ها مي‌توانند در حالي‌ كه‌ از دموكراسي‌ سياسي‌ دفاع‌ مي‌كنند، فدراليزم‌ را نفي‌ كنند و به‌ آن‌ اعتنايي‌ نداشته‌ باشند. انواع‌ و اقسام‌ اين‌ ناهمساني‌هاي‌ دروني‌ هم‌ ممكن‌ است‌ در فرد شكل‌ بگيرد و هم‌ در جامعه‌.
به‌ اين‌ ترتيب‌، فرهنگ‌ آن‌ معناي‌ محكم‌ و ؤابت‌ و محوري‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و تبديل‌ به‌ معنايي‌ مي‌شود كه‌ خيلي‌ به‌ زندگي‌ پراتيك‌ و عملي‌ آدم‌ها نزديك‌ است‌ و بنابراين‌ تاويل‌هاي‌
خود را ابراز كنند.
اين‌ تعريف‌ از فرهنگ‌، مهمتر از همه‌ استوار به‌ حق‌ اقليت‌ است‌. اعتقاد به‌ رعايت‌ حق‌ اقليت‌ها، احزاب‌ را مي‌سازد. احزاب‌ برنامه‌هاي‌ صريح‌ و مستقيم‌ ارايه‌ مي‌دهند، پارادايم‌ و قاعده‌ اصلي‌ بازي‌ را مي‌پذيرند و نظام‌ سياسي‌، نقشي‌ فرهنگي‌ نيز براي‌ همه‌ افراد قايل‌ مي‌شود تا بتوانند بهتر بدانند و بهتر انتخاب‌ كنند.
در نتيجه‌ انواع‌ و اقسام‌ رسانه‌هاي‌ آزاد رواج‌ مي‌يابد و آنها آگاهي‌ رساني‌ فرهنگي‌ را پي‌ مي‌گيرند.
با دانش‌ به‌ مولفه‌هاي‌ چنين‌ فرهنگي‌ در غرب‌، اگر بخواهيم‌ باز به‌ ايران‌ نقب‌ بزنيم‌، مي‌بينيم‌ ما هم‌ در كشوري‌ زنگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ قرار است‌ با پديده‌هاي‌ مدرن‌ اداره‌ شود، بنابراين‌ پديده‌هاي‌

مكالمه‌ و ارتباط‌ گفتماني‌ با يكديگر نداريم‌.

شكافهاي فرهنگي وجامعه

خرده‌نظام فرهنگي، خرده‌نظامي‌ست كه در آن الگوهاي لازم براي زنده‌گي اجتماعي توليد مي‌شود. اين الگوها عبارت‌اند از ارزش‌ها، هنجارها، بايد و نبايدها، و خوب و بدها. اين‌ها را مي‌توان نرم‌افزاري براي به جريان افتادنِ زنده‌گي ِ اجتماعي دانست. بنابراين خرده‌نظام فرهنگي، كانون توليد «اطلاعات» براي ساير بخش‌هاست و در رأس ِ جامعهء كلي قرار دارد.

ابزارهاي تحليلي بايد بتوانند اثر نيروهاي جهاني را نيز روشن گردانند. دورهء جهاني شدن در حال آغاز است. دنياي آينده دنيايي حادثه‌اي خواهد بود .

آسيب پذيري فرهنگي

بيشتر صاحبنظران مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه ما بر اين نظر هستند كه بخشي از پيكره اجتماعي ما به ويژه قشر جوان مبتلا به آفت آسيب پذيريي فرهنگي است و اگر راهكار و چاره………………

 

 

 

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی تحقیق  بوده اند . جهت دریافت کل ان  در ۲۴ صقحه  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.