دانلود تحقیق مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌


در حال بارگذاری
23 ژوئن 2018
word قابل ویرایش
106 کیلوبایت
66 صفحه
636 بازدید
۱۵۷۰۰ تومان
خرید

مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

 مقدمه‌

روابط‌ عمومي‌ يكي‌ از مهمترين و اساسي‌ترين‌ بخشهاي‌ هر سازمان‌ است‌. واحدي‌ كه‌ پل‌ ارتباطي‌ ميان‌ مدير با كاركنان‌ سازمان‌ مربوطه‌ با مراجعين‌ و بالعكس‌ مي‌باشد.

مديران‌ موفق‌ درصنعت‌ و بازرگاني‌ امروز به‌ روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ خود اهميت‌ ويژه‌اي‌ مي‌ دهند.آنان‌ در جستجوي‌ برتري‌ خلاقيت‌ و ابتكار عمل‌ هستند و كارشناسان‌ ورزيده‌ و مبتكرروابط‌ عمومي‌ را به‌ كار مي‌گيرند تا ازكنش‌ها و واكنش‌هاي‌ جامعه‌ پيرامون‌ خود آگاهي‌ يابند انتقادات‌ را بشنوند و به‌ اصلاح‌ رفتارو توليد خود بپردازند و مزيت‌ هاوبرتري‌هاي‌ توليد و يا محصول‌ خود را به‌ گوش‌ جهانيان‌ برسانند و به‌ آنها بقبولاند كه‌ به‌ افكار عقايد سليقه‌ها و احساساتشان‌ احترام‌ مي‌گذارند.

رهبران‌ هشيار سازمان‌ها امروزه‌ اين‌ را بديهي‌ مي‌ دانند كه‌ پايبندي‌ به‌ اصول‌ روابط‌ عمومي‌ تنها راه‌ ممكن‌ براي‌ بقاي‌ نظام‌ آن‌ هاست‌ و هر چيزي‌ غير اين‌، كهنه‌، قديمي‌ و از ميان‌ رفتني‌ است‌.

يك‌ مدير به‌ ويژه‌ در سطح‌ عالي‌ سازمان‌ نياز به‌ شناخت‌ مخاطبان‌ سازمان‌ و رقبااز يك‌ طرف‌ و مجموعه‌ امكانات‌ انساني‌ و مادي‌ خود از طرف‌ ديگر دارد.

توجه‌ به‌ روابط‌ انساني‌ و مهارت‌هاي‌ اووعلاقه‌مندي‌ به‌ حقوق انساني‌ راهي‌ ممكن‌ براي‌ گشودن‌ دريچه‌هاي‌ درياي‌ بيكران‌ استعدادهاي‌ نهفته‌ اودر بروز خلاقيت‌ و نوآوري‌ محسوب‌ مي‌شود و صاحبان‌ چنين‌ انديشه‌اي‌ روابط‌ عمومي‌ رابه‌ عنوان‌ واحدي‌ ضروري‌ و لازم‌ در سازمان‌ خود مي‌ دانند و تمايلات‌ خود به‌ اعمال‌ رويه‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌ را در شخص‌ خود و سازمان‌ شان‌ مي‌پرورانند چراكه‌ بالندگي‌ و شكوفايي‌ روابط‌ عمومي‌ را موجب‌ بقاي‌ مديريت‌ و سازمان‌ خود مي‌دانند.

 تعاريف‌ روابط‌ عمومي‌

فرهنگ‌ و بستر (چاپ‌ سوم) روابط‌ عمومي‌ را چنين‌ تعريف‌ مي‌ كند:

۱- ترويج‌ حسن‌ رابطه‌ وايجاد‌ بر حسن‌ نيت‌ بين‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ موسسه‌ بازرگاني‌ يا يك‌ سازمان‌ از يك‌ طرف‌ با اشخاص‌ و گروه‌هاي‌ ديگر يا با تمام‌ مردم‌ جامعه‌ از طرف‌ ديگر به‌ وسيله‌ توزيع‌ مطالب‌ تفسيري‌ و توسعه‌ مبادله‌ حسن‌ همجواري‌ و سنجش‌ و مطالعه‌ در واكنش‌هاي‌ عمومي‌

درجه‌ وميزان‌ تفاهم‌ و حسن‌ نيت‌ يك‌ فرد يا يك‌ موسسه‌ و يا يك‌ سازمان‌ از يك‌ طرف‌ و جامعه‌ از طرف‌ ديگر

نظام‌ برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

 برنامه‌ ريزي‌ فرآيندي‌ است‌ كه‌ شما به‌ موجب‌ آن‌ آينده‌ خود را مي‌سازيد.

مسئولان‌ روابط‌ عمومي‌ در هر سازماني‌ براي‌ فعاليتهاي‌ خود همانند يك‌ مدير ناگزير از برنامه‌ ريزي‌ هستند و بدون‌ برنامه‌ ريزي‌ نه‌ تنها هيچ‌ فعاليتي‌ به‌ سرانجام‌ نمي‌رسد، بلكه‌ يك‌ روابط‌ عمومي‌ برون‌ برنامه‌ ريزي‌ كارآمد، داراي‌ اثرات‌ مخرب‌ و ويرانگري‌ براي‌ سازمان‌ و محيطش‌، اعم‌ از داخلي‌ و خارجي‌ خواهد بود و مديران سازمان را با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد.

سبک های مختلف در برنامه ریزی جامع روابط عمومی

اهداف کلی و مأموریت های هر سازمانی در واقع بیان کننده اهداف بلندمدت ادارات و يا زيرمجموعه های آن سازمان می تواند باشد و بر این مبنا، انتخاب اهداف کلی و مأموریت ادارات تابعه به تبعیت از اهداف کلی و مأموریت اصلی سازمان صورت می گیرد و امری سهل و آسان است لکن مشکل در ادارات روابط عمومی این است که درست است روابط عمومی به عنوان یک پاره نظام و یک زیر مجموعه سازمان عمل می کند ولی محیط روابط عمومی و مدیران عمل آن عمدتاً خارج از حیطه سازمان تابعه است و اهداف روابط عمومی در بسیاری موارد  عمدتاً در جامعه و محیط سازمان به همان میزان تدوین استراتژی سازمان مشکل و کاربر است و مستلزم هوش، ذکاوت و کاردانی ویژه است و استفاده از شیوه های نوین و سبک ویژه سازگار با ویژگی های فرهنگی سازمان و جامعه را می طلبد.

البته اهداف و ماموریت غایی سازمان، تاثیر مستقیمی بر تدوین اهداف استراتژیک روابط عمومی آن سازمان دارد مثلاً این که افراد مورد نظر سازمان کدام قشر جامعه است می تواند روابط عمومی را در یافتن حوزه مأموریتش کمک کند و حیطه افراد تحت پوشش را کوچکتر یا بزرگتر بکند و یا فرهنگ ، تمایلات و گرایش های روانی و فرهنگی آنان را بازگو کند و به این وسيله مولفه هايي براي تدوين  استراتژي را در اختيار كارشناسان روابط عمومي قرار دهد. ولي هر چند كه توجه ويژه به مخاطبان ويژه سازمان و يا اقشار به اصطلاح تخصصي سازمان لازم است ولي اين امر گوياي بي توجهي به ساير اقشار جامعه از طرف روابط عمومي سازمان نيست.

شناخت اهداف موجود در روابط عمومي:

وقتي اهداف بلندمدت روابط عمومي تدوين شد بايد اهداف مذكور با اهداف فعلي مورد مقايسه و بررسي قرار گيرد. معمولاً اهداف فعلي بايد در راستاي اهداف بلندمدت و استراتژيك باشد مگر آن كه برنامه هاي ويژه اي همچون توسعه سازمان در آينده مدنظر باشد.

 

 

۳- تجزيه و تحليل مزيت ها و محدوديت هاي محيطي روابط عمومي:

يكي از پيچيده ترين مراحل كار در سازمان، شناخت و تجزيه و تحليل ميحط است . علت پيچيدگي محيط روابط عمومي را مي توان در تعداد زياد عوامل تأثير گذار محيطي آن  و همچنين تغييرات مداوم جامعه دانست. همين پيچيدگي محيط و تنوع عوامل تأثيرگذار باعث مي شود تا سازمان حالت پويا و تنوع پذيري به خود بگيرد تا بتواند روي پاي خود باشد، آنچه كه در تجزيه و تحليل محيط ادارات روابط عمومي مدنظر است اين كه سازمان روابط عمومي با دو محيط كاملاً متفاوت سروكار ارد يكي محيط دروني سازمان متبوع است كه بايد انتظار داشت داراي مزيت هاي فراواني براي كار باشد، از جمله اشتياق كاركنان به سازمان، پايبندي آنها به اهداف و سياست هاي سازماني و منافع خاص آنها و محيط مهمتر كه روابط عمومي با آنها سروكار بيشتري دارد . در واقع محيط خارجي سازمان متبوع است كه نسبت به محيط درون وسيع تر، حجيم تر و بسيار پيچيده تر است.

مراحل بودجه

منظور از مراحل بودجه عبارت است از فرآيندي كه طي آن بودجه ، تهيه ، تنظيم ، تصويب و به اجرا در مي آيد و در حين اجرا مورد نظارت و ارزشيابي قرار مي گيرد، اين مراحل بودجه عبارت است از:

 • مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
 • مرحله تصويب بودجه
 • مرحله اجراي بودجه شامل:
 • ابلاغ بودجه
 • اجراي بودجه
 • مرحله نظارت بر اجراي بودجه

فهرست منابع استفاده شده در این مقاله

 

 • روابط عمومي كاربردي، مجموعه مقالات چاپ مركز سنجش و آموزش روابط عمومي هاي كشور.
 • قاطعيت در مديريت نويسنده: دنا ميشلي، ترجمه و تدوين: گروه كارشناسان ايران
 • مديريت روابط عمومي نويسنده حسن نصيري قيداري

 

 • این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
 •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.