دانلود تحقیق کار سنجی و روش سنجی


در حال بارگذاری
26 آوریل 2021
نوع فایل : word (قابل ویرایش)
حجم فایل : 1 مگابایت
تعداد صفحات : 17صفحه
۱۲۰۰۰ تومان
خرید

باتوجه به رسالت بازرسي فني درحفظ ونگهداري تأسيسات عظيم صنعت نفت ، بخش عمليات بازرسي فني كه عمده وظيقه اش حصول اطمينان ازايمن ودراستاندارد نگهدارشتن كليه دستگاهها وادوات تحت فشارونيرودركارخانه ها وپالايشگاه هاي نفت وگازوتأسيسات

وعملياتي مطابق نمودارسازماني پيوست درسه ناحيه مركزي ، گچساران وآغاجاري سازماندهي شده است .  اين سازمان هم اكنون داراي يك سمت رئيس و ۴ سمت بازرس ارشد و ۷ سمت بازرس فني ويك سمت بازرس فني كارگاه هاجمعاً ۱۳ سمت مي باشد .

بررسي ها :

به منظورتعيين حجم كاربخش عمليات لازم بودگام هاي زيربرداشته شود .

 1. شناسائي مناطق كاري ( حوزه كاري )
 2. تعيين تعداد دستگاه هاوتجهيزات درهرمنطقه وتفكيك ودسته بندي آنها . 

  زمان سنجي ازشيرهاي ايمني كه نحوه محاسبه آن درپيوست شماره ۳ نشان داده شده است به اين صورت  مي باشد .  بازرسي ازهرشيرايمني ۱۶:۲۵ دقيقه طول مي كشدكه به اين عدد۲۵/۸ دقيقه نيزبه عنوان زمان  گزارش نويسي واوقات تلف شده اضافه مي گردد .

  اعدادوارقام مربوط به فواصل وتعدادآنها ، لازم بودكه عمل كردشش ماهه اي ازاين بخش اداره بازرسي فني هم موردارزيابي قرارگيرد .  لذادرخلاصه اي ازعملكردشش ماهه اول سال ۸۰ بخش عمليات بازرسي فني توانستيم به ضريب همزماني ۴/۱  براي بازرسي ازتأسيسات برسيم .  اين خلاصه گيري تعداد دفعات بازرسي ازهردستگاه ياوسيله رابه طورمتوسط دوبارنشان مي دهد .  همچنين مجموع كل بازرسي هاي اين شش ماهه طبق اين برآوردبه شرح زير مي باشد .

  درجه وتمام طول بوم تازمان ۲۰ دقيقه صورت گرفت .

  درمورخه ۳/۹/۸۰ به منظورزمان سنجي آزمايش وزنه جرثقيل متحرك ۱۰ تن به اتفاق يكي از      بازرسين فني واردمحوطه تعميرات ترابري سنگين شديم .  بازرس آزمايش راكه شامل بلندنمودن يك   وزنه يك تن باطول تمام بوم كرن وتمام زاويه وبلندنمودن يك وزنه ۵ تن باطول ثابت كرن ازلحاظ قدرت بلندنمودن وتوان زيربارايستادن كرن وبازرسي ازجك ها وپمپ هاي هيدروليك ازنظربيرون زدن

  تعدادقطعات موردبازرسي           ۷  =  ۲  +  ۵

  متوسط زمان بازرسي هرقطعه    ۴/۶ =  ۷     ۴۵

  • به عمل آيد .

  تست هرشيرايمني دونوع است .

  الف –  تست فشارنهائي كه مي بايست شيراين فشارراتحمل كند .

  ب  –  تست ازنظرنشتي كه معمولاُ فشاراين تست ۱۰% كمترازفشارنهائي مي باشد .

  اين آزمايش ساعت ۲۰/۹ دقيقه شروع شددرحين آزمايش به مجموع شيرهايك شيرايمني ديگراضافه شدكهازآنجاكه فنراين شيرمطابق استانداردانتخاب نشده

  متوسط زمان بازرسي يك شيرايمني                                      ۲۵/۱۶ =  ۸     ۱۳۰

  مطابق اين زمان سنجي كه با ضريب عملكرد ۱۰۰ براي كارگرمسئول بازوبست نمودن شيرها وهمين طورراننده جرثقيل سقفي انجام گرفت مدت زمان بازرسي هرشيرايمني ۲۵/۱۶ دقيقه مي باشد .  چنانچه اين مدت زمان راباظريب واقعي عملكرد ۷۰ براي آن دوكارگرمحاسبه كنيم اين زمان به ۱۱:۳۷ دقيقه مي رسد ( لازم

  تعدادنيروي انساني                    ۲۴/۷  = ۱۲۶۰     ۹۱۱۹

  موردنيازدرناحيه مركزي

   

  باتوجه به برنامه پنج ساله واضافه شدن بعضي ازواحدهاي ديگربه حجم كاربخش عمليات ، وصرف مقداري ازوقت رئيس عمليات بازرسي فني ناحيه مركزي درجلسات ، به نيروي انساني داده شده مقدار ۷۶/۰ نفراضافه مي گردد .  بنابراين سازماندهي درناحيه مركزي با ۸ سمت سازماني مسئوليت بازرسي فني تا پايان سال ۸۴ ( برنامه

  ۴۹/۲   = ۱۲۶۰ + ۳۱۳۶

  باتوجه به برنامه پنج ساله واضافه شدن بعضي ازواحدهاي ديگربه حجم كاربخش عمليات وصرف مقداري ازوقت رئيس عمليات بازرسي فني ناحيه گچساران درجلسات به نيروي انساني برآوردشده فوق مقدار ۵۱/۰ نفراضافه مي نمايد .  بنابراين سازمان باسه سمت سازماني مطابق ساختارسازماني پيوست مسئوليت بازرسي فني دراين ناحيه راتاپايان سال ۸۴ ( برنامه چهارميليون بشكه توليد ) رابه عهده خواهدداشت .

  ۳ –    ناحيه آغـاجاري

  –        متوسط مجموع زمان هاي بازرسي فني ازخطوط لوله          ۱۵۳۰  ساعت درسال

  ورفت وآمد مربوط به آن .

  –        متوسط مجموع زمان هاي بازرسي فني از تأسيسات            ۴۳۲        “

  وتجهيزات واحدها .

  –        متوسط مجموع زمان هاي ناشي ازرفت وآمد                      ۳۱۰           “و………………….

 

 

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی تحقیق  بوده اند . جهت دریافت کل ان  در۱۷ صقحه  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
 •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.