دانلود نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی


در حال بارگذاری
23 نوامبر 2020
نوع فایل : word (قابل ویرایش)
حجم فایل : 1 مگابایت
تعداد صفحات : 6صفحه
۱۱۵۰۰ تومان
خرید

بسمعه تعالی

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

 طرفين قرارداد : قرارداد حاضر بمنظور احداث بنا و شراكت در عرصه و اعيان آن في مابين نامبردگان زیر

آقای/ خانم ……………………. فرزند …………………… به شناسنامه ………….. صادره از …………… به نشاني : ……………………………………………………………………………………………….تلفن : ………………..بعنوان مالك ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي…  به مساحت… واقع در…  ساكن نشاني فوق كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده ميشود از يكطرف آقای/ خانم ……………………. فرزند …………………… به شناسنامه ………….. صادره از …………. به نشاني : ………………………………………………………………………………………………………………..تلفن : ……………….. به عنوا ن سرمايه گذار و مجري قرارداد كه به اختصار عامل ناميده ميشوند با رعايت ماده ۱۰ قانون مدني وشرايط  و تعهدات آتي به تاريخ فوق منعقد گرديد .                                                 

موضوع قرارداد : عبارتست از احداث آپارتمان به سرمايه و مباشرت عامل در ششدانگ پلاك ثبتي ياد شده در بالا كه متعلق به مالك است  به شرح آنچه در ساير قسمتهاي اين قرارداد و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و نقشه مصوب شهرداري كه تماماً جزء پيوست لاينفك اين قرارداد محسوب ميشوند.

محل انجام قرارداد : عبارتست از …………………………………………………………………………………………….

 مدت قرارداد : از تاريخ……………………..  لغايت …………………… به مدت دو سال كامل خورشيدي ميباشد.

سرمايه قرارداد و سهم طرفين : برآورد ارزش ريالي ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي و مصالح موجود در آن تماماً در مالكيت و تصرف شرعي و قانوني مالك  ( با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت حاضر ) در زمان انعقاد قرارداد ميباشد و به رويت عامل رسيده و از كم و كيف آن اطلاع حاصل كرده، عبارتست از مبلغ…              ريال ، معادل… تومان كه مورد قبول و موافقت مالك و عامل است و عامل مكلف است با صرف هزينه اي برابر              …………………….. ريال ، معادل ………………………. تومان آپارتمانهايي با شرايط مذكور در اين قرارداد و مشخصات فني و مصالح پيوست قرارداد در پلاك ثبتي فوق احداث نمايد. 

محل تنظیم قرارداد : عبارتست از …………………………………………………………………………….

شرایط و تعهدات

بند ۱ –  مالك متعهد شد ظرف مدت……………….. پس از امضاي قرارداد حاضر در يكي از دفاتر اسناد رسمي … وكالت رسمي كاري قابل عزل با اختيارات تام كاري و اداري بنام عامل به عنوان وكیل در خصوص مراجعه به ادارات ذيربط و شهرداري تنظيم نمايد و همزمان كليد محل اجراي قرارداد را تحويل نامبرده بدهد.

 بند ۲- منظور ازاحداث آپارتمان مندرج درقسمت موضوع قرارداد كه درتعهد عامل ميباشدکه عبارتست از:  الف – كليه

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی تحقیق بوده اند . جهت دریافت کل ان در ۶ صقحه  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.