نمونه فرم فروش قطعي يك باب خانه مسكوني


در حال بارگذاری
7 جولای 2018
word قابل ویرایش
33 کیلوبایت
3 صفحه
۱۸۵۰۰ تومان
خرید

بنام خدا

قرارداد

(فروش قطعي يك باب خانه مسكوني)

********

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقاي …………………………. فرزند آقاي …………………………… داراي شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي …………………………. فرزند آقاي …………………………… داراي شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

موضوع قرارداد:

فروش تمامت شش دانگ يكباب خانه مسكوني داراي پلاك ……………….. فرعي از ……………….. اصلي به مساحت ……………….. متر مربع واقع در تهران بخش ……………….. ثبتي و به نشاني ……………….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپي ……………….. صادره به نام خانم/آقاي ……………….. انتقالي مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمي شماره ……………….. مورخ ……………….. دفتر خانه ……………….. تهران و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء عرصتا و اعيانا به انضمام برق به شماره پرونده ……………….. و آب به شماره اشتراك …………….. و گاز شهري به شماره شناسايي ……………….. و يك رشته تلفن به شماره ……………….. منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراكها و ودايع احتمالي مربوطه.

مبلغ قرارداد(قيمت مورد معامله): مبلغ ……………….. ريال رايج كه مبلغ ……………….. ريال از آن طي چك شماره ……………….. مورخ ……………….. عهده حساب جاري  ……………….. بانك ……………….. شعبه ……………….. تسليم فروشنده گرديده و مابقي كه مبلغ ……………….. ريال است بر ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ ……………….. و همزمان با تنظيم و امضاي سند رسمي مفاد اين مبايعه نامه قطعيه به فروشنده بپردازد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.