پایان نامه آتاماتون سلولی و آتاماتون یادگیر و کاربرد آنها


در حال بارگذاری
9 جولای 2018
word قابل ویرایش
3 مگابایت
140 صفحه
۱۷۸۰۰ تومان
خرید

چکیده

در این پایان نامه سعی بر این است که آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و نیز چند نمونه از کاربرد آنها مورد بررسی قرار گیرد. هر آتاماتون سلولی عبارت است از یک سیستم گسسته که بصورت شبکه ای منظم از سلولها بوده و هر سلول آن در بازه های زمانی گسسته برطبق رفتار همسایگانش، تغییر حالت می دهد. آتاماتون یادگیر نیز آتاماتونی است که طبق یک الگورتیم یادگیری و نیز تعامل با محیط، می تواند برداشتهای خود را از محیط بروز کند. در این پروژه سعی شده با معرفی مدل مخفی مارکوف، نوعی از الگوریتمهای تناظر بین دو گراف و نیز ارائه کد منبع تعدادی از برنامه های شبیه سازی، نمونه هایی از کاربردهای گوناگون این دو مفهوم (آتاماتون سلولی و آتاماتون یادگیر) معرفی شود.

کلمات کلیدی

۱- آتاماتون سلولی         ۲- آتاماتون یادگیر    ۳- تناظر گراف

۴- مدل مخفی مارکوف    ۵- آتاماتون قطعی ۶- آتاماتون تصادفی

 

فهرست مطالب پایان نامه آتاماتون سلولی و آتاماتون یادگیر و کاربرد آنها

عنوان…………………………….. صفحه

۱- مقدمه………………………………….

۱-۱-مقدمه…………………………….

۲- آتاماتون سلولی………………………….

۲-۱- مقدمه……………………………

۲-۲- تاریخچه آتاماتون سلولی…………….

۲-۳- ساده ترین آتاماتون سلولی…………..

۲-۴- آتاماتون سلولی معکوس پذیر………….

۲-۵- آتاماتون سلولی Totalistic……………..

۲-۶- استفاده از آتاماتون سلولی در علوم پنهان شناسی

۲-۷- آتاماتونهای وابسته………………..

۲-۸- آتاماتون سلولی در طبیعت……………

۲-۹- خلاصه………………………………..

۳-آتاماتون یادگیر………………………….

۳-۱- مقدمه………………………………..

۳-۲-محیط……………………………..

۳-۲-۱-تعریف محیط از دیدگاه منطقی…….

۳-۲-۱-۱- موجودیتهای محیط منطقی….

۳-۲-۲- رده بندی محیط از دیدگاه خروجی آن

۳-۳- آتاماتون…………………………

۳-۳-۱- چگونگی عملکرد آتاماتون……….

۳-۳-۲- رده بندی آتاماتون بر اساس تابع گذار و تابع خروجی

۳-۳-۲-۱- آتاماتون قطعی…………

۳-۳-۲-۲- آتاماتون تصادفی……….

۳-۳-۲-۳- مثالی از آتاماتون قطعی…

۳-۴- اتصال بازخوردی بین محیط و آتاماتون….

۳-۵- آتاماتون با ساختار ثابت و آتاماتون باساختار متغیر

۳-۵-۱- آتاماتون یادگیر با ساختار ثابت..

۳-۵-۱-۱- آتاماتون یادگیر دو حالته (L2,2)

۳-۵-۱-۲- آتاماتون حافظه دار – با دو عمل Testline))

۳-۵-۱-۳- آتاماتون حافظه دار-با بیش از دو عمل Testline))

۳-۶- خلاصه…………………………….

۴-تعريف مدل مخفي ماركوف…………………….

۴-۱- مقدمه……………………………

۴-۲- تعريف مدل مخفي ماركوف……………..

۴-۳- فرضيات در تئوري HMM………………

۴-۴- سه مسأله مبنايي در HMM: ………….

۴-۴-۱ مساله تخمین و الگوریتم مورد استفاده

۴-۴-۲- مسأله رمزگشايي و الگوريتم Viterbi:

۴-۴-۳- مسأله يادگيري……………….

۴-۵- معيار Maximum Likelihood (ML):…………..

۴-۵-۱- روش Baum-Welch ………………

۴-۵-۲- روش Gradient base……………….

۴-۵-۲-۱- گذارهاي احتمالاتي در Gradient…

۴-۶- احتمال مشاهدات در Gradient……………

۴-۶-۱- معيار Maximum Mutual Information (MMI).

۴-۷- خلاصه…………………………….

۵- حل مسائل تناظر گرافها و آتاماتون های یادگیر..

۵-۱- مقدمه……………………………

۵-۲- استفاده‌ از آتاماتون يادگير براي تناظر بين دو گراف
۵-۲-۱- ساختن گراف‌هاي تصادفي…………
۵-۲-۲- آتاماتون يادگير و تناظر دو گراف.
۵-۲-۲-۱- استفاده‌ از اتصال‌هاي مشابه Tsetline
به عنوان آتاماتون مهاجرت اشياء….
۵-۳- نتايج شبيه‌سازي‌هاي مختلف براي آتاماتون Tsetline

۵-۴- خلاصه…………………………….

۶- نمونه برنامه های کاربردی شبیه ساز آتاماتون های سلولی

۶-۱- مقدمه……………………………

۶-۲- برنامه pattern matching…………………

۶-۲-۱- ارائه source code براي  برنامه pattern matching

۶-۳- برنامه پياده سازي game of life توسط conway .

۶-۳-۱- ارائه source code براي برنامه conway

۶-۴- برنامه شبيه سازي آتاماتون سلولي…….

۶-۴-۱- ارائه source code براي برنامه midi sampler

۶-۵- پياده سازي conway بصورت trap door ………

۶-۵-۱- ارائه source code براي trap door …..

۶-۶- پياده سازي conway بصورت population ………

۶-۶-۱- ارائه source code برنامه population…

۶-۷- پياده سازي يك نمونه آتاماتون سلولي خاص يك بعدي و دو حالته

۶-۷-۱- ارائه source code براي آتاماتوني يك بعدي و دو حالته

۶-۸- برنامه تجسم و creatur sampler……………

۶-۸-۱- ارائه source code براي برنامه creatur sampler

۶-۹- پياده سازي دو بعدي Conway…………..

۶-۹-۱- ارائه  source code……………..

۶-۱۰- پياده سازي يك آتاماتون سلولي دو حالته و دو بعدي عمومي

۶-۱۰-۱ ارائه  source code …………….

۶-۱۱- برنامه شكار رنگهاي Dave……………

۶-۱۱-۱ ارائه source code برنامه dave…….

۶-۱۲ خلاصه…………………………….

ضمیمه…………………………………….

قسمت اول …………………………….

قسمت دوم……………………………..

قسمت سوم……………………………..

قسمت چهارم……………………………

منابع

این فقط قسمتی از متن پایان نامه است . جهت دریافت کل متن پایان نامه ، لطفا آن را خریداری نمایید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.